CLOETTA HOLLAND B.V. PRIVACY VERKLARING

Privacy-en cookiepolicy van Cloetta Holland B.V.

Algemeen

Dit is de privacy policy van Cloetta Holland B.V. (“Cloetta“). Cloetta is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevensdie worden verzameld via deze website (de “Website“).

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerkingen die op in het kader van deze website plaatsvinden aangemeld bijhet College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer m1338242.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via de Website van u ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u aan Cloettaverstrekt als u een vraagaan ons stelt, als u een profiel aanmaakt of als u een “high score” via één van de op de Website aangeboden spellen behaalt. U kunt via de invulformulieren op deze site onder meer uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres aan Cloetta verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Cloetta verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy-en cookiepolicy.

Doeleindenen verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Cloetta gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, uw profiel en eventuele op de website aanwezige fora te beheren, deelname aan een eventueel op de Website georganiseerde actie te faciliteren en high scores van de eventueel op de Website opgenomen spellen te kunnen publiceren. Ook gebruikt Cloetta uw persoonsgegevens om u te informeren over huidige en toekomstige activiteiten van Cloetta. Voorzover wettelijk vereist vraagt Cloetta uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

In sommige gevallen zal Cloetta de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdrachten onder verantwoordelijkheid van Cloetta zullen uitvoeren.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de site beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is 6 maanden.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Strategische Partners

In sommige gevallen zal Cloetta de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Cloetta zullen uitvoeren. Ook zal Cloetta uw persoonsgegevens aan andere bedrijven verstrekken indien u deelneemt aan acties die Cloetta in samenwerking met deze bedrijven organiseert, zoals bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen.

Beveiliging

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Cloetta over u verzamelt. Ook kunt u Cloetta verzoeken deze gegevens tecorrigeren of te verwijderen. Voorts kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt hiertoe een e-mail sturen onder vermelding van uw naam en adres naar consumentenservice@cloetta.nl.